Spillerstallen under endring

De fleste er kjent med at stallen til Follo FK er under endring. Spillere vil forlate klubben og muligens kommer noen nye inn. Lagbildet tatt i april måned vil dermed se noe annerledes ut når andre halvdel av sesongen sparkes igang.

Klubben har vært gjennom en hektisk periode i etterkant av oppsigelsene og fristillingen av spillerne med proffkontrakter. 

Oppfølging av spillerstallen i etterkant av oppsigelsene
I etterkant av styrets beslutning om å fristille spillerne i Follo FK, har det vært en jevnlig dialog med de berørte og nødvendigvis en særskilt oppfølging av de med profesjonelle kontrakter. De på laget som allerede var på amatørkontrakt hadde et annet utgangspunkt, fordi spillere i denne kategorien når som helst kan bytte klubb dersom de blir tilbudt proffkontrakt. Uavhengig av type kontrakt spillerne hadde fra før av, er nok de aller fleste opptatt av kvaliteten på den spillerstallen som blir igjen. I den sammenhengen er det viktig at sentrale spillere bekrefter at de er med videre. Likevel er nok den enkeltes vurdering av muligheter i andre klubber det som vil veie tyngst, da gitt at et tilbud skulle komme.

12 spillere foreløpig klare for høstsesongen
Det er foreløpig klart at åtte av spillerne som har kontrakter uten noen form for lønn eller godtgjørelser, er med videre. Den siste uka har ytterligere fire signert slike kontrakter. Vi må fremheve at vår mest erfarne spiller og kaptein Gravdal samt førstekeeper Skjærstein begge spiller i lyseblått ut sesongen. De er viktige brikker på laget og det er gledelig at de fortsatt er med.

Noen vil forlate Follo
Det er også klart at spillere vil forlate Follo når overgangsvinduet åpner. Oskar Hansen, Imad Ouhadou, Sharesh Ahmadi, Henrik Udahl og Niklas Wenderyd har alle gått ut av porten på Ski stadion for siste gang. Allerede før oppsigelsene var flere av dem usikre på egen framtid i Follo FK, da først og fremst grunnet forhold knyttet til studier eller jobb.  

Ikke avklart
Videre gjenstår en avklaring på om Øystein Vestvatn, Tore Andre Sørås, Håvard Haugen Dalseth, Willian Pozo og Simen Vedvik blir med videre.

Follo fortsatt et bra utstillingsvindu
Oppsummert vet vi at Follo fortsatt er et bra utstillingsvindu for ambisiøse spillere gjennom 2. divisjonsfotball. Et eventuelt bytte av klubb vil alltid være et usikkerhetsmoment, ved at man blir ny på laget og det kan ta tid å spille seg inn. Derfor er det sannsynlig at brorparten av spillerne i troppen bli værende, tror vi.

Følgende spillere er foreløpig med videre på amatørkontrakter: Knut-André Skjærstein, Sander Østbye, Rune Gravdal, Thomas Lillo, Tobias Asbjørnsen, Ismail Saif Gul. Sivert Strangstad, Jair Selmani, Solomon Owusu, Michael Omoijuanfo, Julius Skaug. I tillegg jobber vi med å få med Misim Mimishi. Når det gjelder Hassan Rahmani så er han sykemeldt ut året.


Annonse: